Gyakornokok alkalmazása a LEGALTAX Kft.-nél

A LEGALTAX Kft. a „Gyakornokok alkalmazása a LEGALTAX Kft.-nél” című, GINOP-5.2.4-16-2019-04370 azonosítószámú pályázata során 16 156 400.- Ft vissza nem térítendő támogatást nyert a „Gyakornoki program pályakezdők támogatására” című pályázati kiíráson a GINOP keretében. A támogatás intenzitása 100%.

A projekt keretében 4 fő 25 év alatti foglalkoztatására került sor a cég Ózd, Kőalja út 6. szám alatti és Ózd, Jászi Oszkár út 3. I. em. 107. szám alatti telephelyén.

A felvett gyakornokok könyvelő (2 fő) és bolti eladó (2 fő) munkakörben kerültek foglalkoztatásra 2020.02.01 és 2021.08.03 közötti időszakban. A pályázatban elnyert támogatást a foglalkoztatáshoz kapcsolódó költségek finanszírozására; a gyakornok bér- és járulékköltségére, valamint eszközbeszerzésre került felhasználásra. A projekt megvalósítása során 2 fő szakember került kijelölésre, aki vállalati gyakornoki kapcsolattartóként szakmai, segítő, értékelő, utógondozó, a gyakornoki foglalkoztatást dokumentáló és teljesítményértékelői szerepkört töltöttek be a gyakornokok mellett. A szakképzésben megszerzett tudás és készségek gyakorlati hasznosításával kapcsolatos közvetlen foglakoztatói és gyakornoki visszajelzések biztosítása érdekében a projekt teljes időtartama alatt kapcsolatot tartottunk az illetékes Szakképzési Centrummal. A projekt eredményeként létrejött új munkahelyeken a támogatott gyakornokok 9 hónap alatt megszerezve szakmai tapasztalatukat, tovább foglalkoztatva hosszú távon erősítik a vállalatunkat.

A projekt eredményeként 4 fő gyakornok, valamint 2 fő vállalati kapcsolattartó foglalkoztatása történt 9 hónapon keresztül. A projekt hozzájárult a szakképzésből kilépő fiatalok elhelyezkedésének, munkatapasztalat szerzésének elősegítéséhez, a fiatalok valódi munkatapasztalatot szerezhettek, ezáltal javul foglalkoztathatóságuk és hosszabb távú munkaerő-piaci esélyei. A projekt 2020.01.31-én kezdődött, a projekt fizikai befejezésére 2021.08.03-án került sor.